News

January 2012 – Winner in Swedish book design awards

Our book The Spinalis Handbook has been chosen as one of the winners in the annual competition Swedish book design awards

Bold_Priser12


The jury motivation: (in swedish)

”En medicinbok som genom typografins genomtänkta struktur och hänsyn till detaljer suger in läsaren i bokens udda ämne. Bokens tema återkommer i den öppna bokryggen med en häfttråd vars färg kommunicerar med bandet och kassettens uttryck. Minutiöst noggrann typografi, generöst med luft och extra plus för tvåfärgsstreck. Den öppna bokryggen ger även optimalt uppslag vilket underlättar läsupplevelsen för ryggmärksskadade! Tänk att man kan göra en kongenial medicinsk bok som väcker köplust!”